მოდელი: JRMC-1200-10/11
ID: 6398
0 b
+ -
10-12GHz

სიხშირული დიაპაზონი: 10 - 12 GHz

41dBi

დაბალ სიხშირეზე: 40.0 ±1 dBi
მაღალ სიხშირეზე: 41.0 ±1 dBi

ø120cm

დიამეტრი: ø 1200მმ

• სიხშირული დიაპაზონი: 10 - 12 GHz
• Gain Low band: 40.0 ±1 dBi
• Gain High band: 41.0 ±1 dBi
• Return loss: ≤ 18 dB 10.3 - 11.7 GHz
• Front to back ratio:  ≥ 66 dB
• Beamwidth -3 dB: 1.5°
• ETSI standard: EN 302-217-4-2 Class 3
• FCC standard: US FCC part 101A (10.55 - 11,70 GHz)
• ACMA - RALI FX3: Grade B
• დიამეტრი: ø 1200მმ
• მაქსიმალური ქარის სიჩქარე: 210 კმ/სთ

   
 ზოგადი ინფორმაცია
 მწარმოებელი: Jirous
 მოდელი: JRMC-1200-10/11
 ტექნიკური მახასიათებლები
 Frequency range 10 - 12 GHz
 Gain Low band: 40 ±1 dBi
 Gain High band:

41 ±1 dBi

 Return loss: 

≤ 18 dB10.3 - 11.7 GHz

 Front to back ratio: 

≥ 66 dB

 Beamwidth -3 dB: 

1,5°

 ETSI standard: 

EN 302-217-4-2 Class 3

 FCC standard: 

US FCC part 101A (10.55 - 11,70 GHz)

 ACMA - RALI FX3:

Grade B

 Polarization

linear, vertical/horizontal

 Parabola: ø 1200 mm
 Installation on mast: ø 80 - 120 mm right or left mounting
 Highest possible wind speed: 210 km/h