გარანტია

საგარანტიო პირობები

თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ საგარანტიო შეკეთების სერვისი თუ:

✓პროდუქტის ეტიკეტი, სერიული ნომერი და წყალგაუმტარი ნიშანი არ არის დაზიანებული და იკითხება მკაფიოდ;
✓ პროდუქტს აღმოაჩნდა ქარხნული წუნი;
✓ პროდუქტი შეძენილია საქართველოს ტერიტორიაზე;
შენიშვნა:
× საგარანტიო მომსახურება არ ფარავს დაზიანებული/წუნდებული პროდუქტის დემონტაჟთან და სერვის ცენტრამდე მიწოდებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს;

საგარანტიო შეკეთების სერვისი არ მოქმედებს თუ:

× ზიანი გამოწვეულია უკონტროლო გარე ფაქტორებით, მაგალითად: ხანძარი, წყალდიდობა;
× არასტაბილური ენერგომომარაგების გამო;
× თვითნებური დაშლის ან ელექტრონულ/პროგრამულ ნაწილში ჩარევის გამო;
× მოწყობილობის მექანიკური დაზიანების დროს;
× მწარმოებლის მიერ განსაზღვრული ექსპლუატაციის პირობების დარღვევის დროს;
× პროდუქტი დაზიანებულია არასწორი ინსტალაციის გამო;