კომპანიის შესახებ

GLM GROUP – „ჯი.ელ.ემ ჯგუფი“ დაარსდა 2016 წელს, კომპანიის ძირითად საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს მაღალი ხარისხის პროდუქციის დისტიბუცია, პროექტირება, ინტეგრაცია და გამართვა საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით. კომპანიის სერვისები მორგებულია, როგორც მსხვილი ასევე მცირე და საშუალო ზომის ორგანიზაციებზე, სრულად პასუხობს და ითვალისწინებს ბაზრის მოთხოვნებს და სთავაზობს მომხმარებლებს მაღალი ხარისხის სერტიფიცირებულ პროდუქტებს და მომსახურებას.
კომპანია მჭიდროდ თანამშრონლობს ლიდერ მწარმოებლებთან სხვადასხვა მიმართულებით და წარმოდგენს საქართველოში მათ პროდუქტებს ოფიციალური პარტნიორის და დისტრიბუტორის სტატუსით შესაბამისი ავტორიზირებული საგარანტიო სერვისების მხარდაჭერით.

ჩვენ გთავაზობთ:

✓ ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემებს;
✓ ვიდეოუსაფრთხოების სისტემებს;
✓ დაშვებისა და დროის აღრიცხვის სისტემებს;
✓ ქსელურ და უსადენო მოწყობილობებს;
✓ მონაცემთა დამუშავების ცენტრისთვის საჭირო კომპონენტებს;
✓ ქსელისა და ოპტიკურ სადენებს;
✓ თერმოსკრინინგის სისტემებს;
✓ ვიზიტორთა დათვლის სისტემებს;